استان:
تهران

آدرس:
بلوار اصلی اکباتان - فاز اول - بلوار شهید نفیسی - مقابل ورزشگاه راه آهن - ساختمان مرکزی کیش ایر- طبقه اول

تلفن:
021-48681005
021-48681002

فکس:
021-48681006

آدرس الکترونیکی:
so.hg@kish.aero
 
استان:
تهران

آدرس:
بزرگراه آفریقا-بعدازچهارراه جهان کودک-نبش خیابان کیش-ساختمان شماره 45

تلفن:
021-88777086
021-88885866

فکس:
021-88771491

آدرس الکترونیکی:
so.jk@kish.aero
 
استان:
تهران

آدرس:
فرودگاه امام خمینی

تلفکس:
02144666809

آدرس الکترونیکی:
sta.ika@kish.aero
 
استان:
آبادان

آدرس:
طبقه دوم فرودگاه آبادان

تلفن:
061-53364785

فکس:
061-5326888

آدرس الکترونیکی:
so.abd@kish.aero
 
استان:
اصفهان

آدرس:
خیابان استانداری-خیابان سعدی-پلاک7-جنب هتل مهر-دفترهواپیمایی کیش

تلفن:
031-32206262
031-32204477
031-32211906

فکس:
031-32205352

آدرس الکترونیکی:
so.ifn@kish.aero
 
استان:
اهواز

آدرس:
فرودگاه اهواز

تلفن:
061-34433606

فکس:

آدرس الکترونیکی:
sta.awz@kish.aero
 
استان:
بندرعباس

آدرس:
میدان یادبود-به سمت مرکز شهر-جنب ساختمان مکه آسمانها-مجتمع یاس-طبقه همکف

تلفن:
076-32251850
076-32251851

فکس:
076-32251852

آدرس الکترونیکی:
so.bnd@kish.aero
 
استان:
شیراز

آدرس:
ابتدای مشکین فام-پل حر-روبروی آتش نشانی

تلفن:
071-32273645
071-32273646

فکس:
071-32273660

آدرس الکترونیکی:
so.syz@kish.aero
 
استان:
جزیره زیبای کیش

آدرس:
بازار بین المللی پردیس

تلفن:
076-44456517
076-44456518
076-44456519

فکس:
076-44456030

آدرس الکترونیکی:
so.pardis@kish.aero
 
استان:
جزیره زیبای کیش

آدرس:
میدان سنایی-جنب ساختمان کیش ایر-مجموعه هتل های فارابی

تلفن:
076-44455736

فکس:
076-44455751

آدرس الکترونیکی:
so.farabi@kish.aero
 
استان:
مشهد مقدس

آدرس:
فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد

تلفن:
051-33400558

فکس:
051-33400587

آدرس الکترونیکی:
so.mhd@kish.aero
 
استان:
تبریز

آدرس:
فرودگاه تبریز

تلفن:
041-32606154

فکس:
041-32612909

آدرس الکترونیکی:
sta.tbz@kish.aero
 
استان:
رشت

آدرس:
فرودگاه رشت

تلفکس:
013-33735806

آدرس الکترونیکی:
sta.ras@kish.aero
 
استان:
ساری

آدرس:
فرودگاه ساری

تلفکس:
011-33723088

آدرس الکترونیکی:
sta.sry@kish.aero
 
استان:
عسلویه

آدرس:
فرودگاه عسلویه

تلفکس:
077-31373836

آدرس الکترونیکی:
sta.pgu@kish.aero