1 - مسافران محترم جهت دریافت کارت سوار شدن و تحویل توشه خود در پروازهای داخلی دو ساعت و در پروازهای بین المللی 3 ساعت قبل از زمان حرکت هواپیما در سالن فرودگاه حضور داشته باشند.


2 - زمان خاتمه پذيرش مسافر در پروازهاي بین المللی 45 دقيقه قبل از پرواز و در پروازهای داخلی 30 دقيقه قبل از پرواز است و پس از این زمان شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال پذیرش مسافران ندارد.


3 - پروازهاي هواپیمایی کیش به دليل دير رسيدن مسافر تاخير نخواهند داشت و جای مسافرانی كه درساعت مقرر به باجه پذيرش مراجعه نكنند باطل و بلیط آنان شامل جریمه مربوطه خواهد شد.